سرور مجازی لینوکس ، با بالاترین کیفیت و قیمت مناسب

 • CX11
  از

  54,000 تومان ماهانه


  • cpu : 1vcpu
  • ram : 2GB
  • disk space : 20GB NVME
  • traffic : 20TB
 • CX21
  از

  89,000 تومان ماهانه


  • cpu : 2vcpu
  • ram : 4GB
  • disk space : 40GB NVME
  • traffic : 20TB
 • CX31
  از

  162,000 تومان ماهانه


  • cpu : 2vcpu
  • ram : 8GB
  • disk space : 80GB NVME
  • traffic : 20TB
 • CX41
  از

  284,000 تومان ماهانه


  • cpu : 4vcpu
  • ram : 16GB
  • disk space : 160GB NVME
  • traffic : 20TB
 • CX51
  از

  516,000 تومان ماهانه


  • cpu : 8vcpu
  • ram : 32GB
  • disk space : 240GB NVME
  • traffic : 20TB