سرور اختصاصی با منابع و پهنای باند کاملا اختصاصی مناسب وبسایت پربازدید شما !

 • EX41
  از

  879,000 تومان ماهانه + 1,635,000 تومان هزینه تنظیم


  1,635,000 هزینه تنظیم
  • CPU : Intel Core i7-6700
  • RAM : 32 GB DDR4
  • هارد دیسک : 2x4TB SATA
  • پهنای باند : 1گیگابیت
  • ترافیک ماهیانه : نامحدود
  • دیتاسنتر : Hetzner
 • EX41SSD
  از

  879,000 تومان ماهانه + 1,635,000 تومان هزینه تنظیم


  1,635,000 هزینه تنظیم
  • CPU : Intel Core i7-6700
  • RAM : 32 GB DDR4
  • هارد دیسک : 2x500GB SSD
  • پهنای باند : 1گیگابیت
  • ترافیک ماهیانه : نامحدود
  • دیتاسنتر : Hetzner
 • EX51
  از

  1,099,000 تومان ماهانه + 2,050,000 تومان هزینه تنظیم


  2,050,000 هزینه تنظیم
  • CPU : Intel Core i7-6700
  • RAM : 64 GB DDR4
  • هارد دیسک : 2x4TB SATA
  • پهنای باند : 1گیگابیت
  • ترافیک ماهیانه : نامحدود
  • دیتاسنتر : Hetzner
 • PX61
  از

  1,329,000 تومان ماهانه + 2,050,000 تومان هزینه تنظیم


  2,050,000 هزینه تنظیم
  • cpu : Intel i7-8700
  • ram : 64 GB DDR4
  • هارد دیسک : 2x6TB SATA
  • پهنای باند : ۱ گیگابیت
  • ترافیک ماهانه : نامحدود
  • دیتاسنتر : Hetzner
 • PX61NVME
  از

  2,650,000 تومان ماهانه + 1,329,000 تومان هزینه تنظیم


  1,329,000 هزینه تنظیم
  • cpu : Xeon E3-1275
  • ram : 64 GB DDR4
  • هارد دیسک : 2x512GB NVME
  • پهنای باند : ۱ گیگابیت
  • ترافیک ماهانه : نامحدود
  • دیتاسنتر : Hetzner
 • EX61NVME
  از

  1,329,000 تومان ماهانه + 2,650,000 تومان هزینه تنظیم


  2,650,000 هزینه تنظیم
  • cpu : Intel i7-8700
  • ram : 64 GB DDR4
  • هارد دیسک : 2x512GB NVME
  • پهنای باند : ۱ گیگابیت
  • ترافیک ماهانه : نامحدود
  • دیتاسنتر : Hetzner